Centrum testowe GIANT e-Bikes

Wypożyczalnia rowerów elektrycznych

Zapraszamy do jedynego w Polsce centrum testowego rowerów elektrycznych GIANT e-Bikes.
Marzysz, aby przejechać swoją ulubioną trasę więcej razy w tym samym czasie i przy podobnym wysiłku? To możliwe!
Wsiądź na jeden z 4 dostępnych u nas rowerów elektrycznych GIANT i odkryj na nowo terenową jazdę na rowerze! 

Tradycyjnie - test na placu przed sklepem pozostaje bezpłatny!Regulamin:

1. Wypożyczenie roweru następuje po podpisaniu przez Najemcę oraz przedstawiciela firmy Sport Attack umowy najmu na czas określony w umowie oraz uiszczeniu opłaty za wynajem, zawartej w tabeli. Ponadto Najemca zobowiązuje się na czas najmu do pozostawienia w miejscu wypożyczenia jednego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz wpłaty kaucji 500zł.
2. Odbiór roweru, jego zwrot oraz podpisanie umowy następuje w salonie Sport Attack przy ul. Armii Krajowej 6 w Krakowie.
3. Czas wypożyczenia zostaje ustalony przed podpisaniem umowy. Cena najmu (przedstawiona w tabeli) jest zależna od okresu wypożyczenia. Maksymalny okres to 4 godziny.
4. Rower należy zwrócić w tym samym dniu, w którym został on wypożyczony, przed przekroczeniem okresu najmu i conajmniej pół godziny przed zamknięciem salonu Sport Attack. Złamanie tego punktu regulaminu skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej z zastrzeżeniem punktu 6.
5. Firma Sport Attack zobowiązuje się do udostępnienia w pełni przygotowanego roweru bez żadnych usterek z baterią naładowaną w 100% (chyba, że obie strony ustalą inaczej).
6. Najemca jest zobowiązany do poinformowania (telefonicznie) w przypadku wyniknięcia jakiejkolwiek usterki, a zwłaszcza takiej, która będzie skutkowała przekroczeniem czasu wypożyczenia. Tylko taka informacja jest podstawą do ew. anulowania opłaty dodatkowej, o której mowa w punkcie 3.
7. Najemca jest zobowiązany do zwrócenia roweru w stanie technicznym tożsamym ze stanem roweru na początku najmu.
8. Najemca jest zobowiązany do poruszania się na rowerze w kasku, w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu drogowego.
9. Najemca ponosi wszystkie koszty wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu.
10. W przypadku możliwości wystąpienia w danym dniu opadów deszczu, gradu, śniegu lub bardzo porywistego wiatru, a także innych niesprzyjających warunków rezerwacja może zostać anulowana.

Dokumenty:

ZAREZERWUJ ROWER

Aby wypożyczyć rower wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia szczegółów wypożyczenia.